Állásbörze - Kínál Archívum - Keresés
Települési szakértő Feltöltve: 2017. nov. 22. 17:12
Érvényes: 2017. dec. 15.
Régió: Budapest
Feladó: Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda
Részletek: A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2017. december 15-től legfeljebb 2021. augusztus 31–ig tartó közszolgálati munkavállalói jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Belügyminisztérium konzorciumvezetésével a LIFE Program Klímapolitikai Alprogramja keretében megvalósítani tervezett projekt átfogó célkitűzése, hogy javítsa a legsérülékenyebb magyarországi önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét, a klímaváltozásból fakadó kockázatok csökkentésével. E célból a pályázat során az önkormányzatok megismerik, tesztelik és elősegítik a fenntartható ökoszisztéma-alapú vízgazdálkodási megközelítéseknek és a természetes vízmegőrző megoldásoknak a helyi szintű környezet-gazdálkodási stratégiákba, valamint az önkormányzat területrendezési tervezési gyakorlatába történő beépülését, integrálását. A pályázat célja továbbá, hogy megerősítse a helyi önkormányzatok koordinációs szerepét az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tervezése, és a felmerülő kockázatok felismerése terén.
A konzorciumban – a BM-en kívül – 9 konzorciumi partner vesz részt: öt hazai önkormányzat, egy klímabarát önkormányzati szövetség, egy BM háttérintézmény, egy természetvédelmi alapítvány és egy innovációs vállalat.
A települési szakértő a LIFE projekt keretében figyelemmel kíséri az öt pilot projektet megvalósító önkormányzatnál az előkészítő munkálatokat és azok megvalósítási fázisát, rendszeres látogatásokat tesz a pilot helyszíneken. Ezenfelül, szakmai tanácsokkal látja el az öt érintett pilot önkormányzatot vidék- és településfejlesztési szakmai kérdésekben. Feladatkörébe tartozik, hogy előkészíti a látogatásokról készült monitoring jegyzőkönyveket, szakmai háttéranyagokat, egyéb dokumentumokat. Problémák és nehézségek esetén megoldást keres, szükség esetén felkeresi az illetékes hatóságokat. A szakértő aktívan közreműködik a projekt keretében elkészülő Adaptációs Útmutató előkészítésében, illetve hozzájárul a vízgyűjtő szintű tervek, a megvalósíthatósági tanulmányok és az információs anyagok előkészítéséhez. Feladata továbbá, hogy segítse a helyi települési és vízgyűjtő szintű kapcsolatok, partnerségek alakulását, az érintett felek minél hatékonyabb bevonását. A szakértő támogatja az öt pilot projekt replikációját más helyszíneken, itthon és a szomszédos országokban egyaránt (építve a konzorciumi partnerség kapcsolataira). Feladata, hogy részt vegyen az önkormányzatok részére szóló, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás témájában tervezett tréningek fejlesztésében, a képzési anyagok előkészítésében, és a képzéseken történő szakmai prezentációk megtartásában. Ezenkívül a szakértő hozzájárul a projekt monitoring tevékenységekhez:
értékeli a projektben betervezett társadalmi-gazdasági hatásokat, a célcsoportok tudatosságát és ismereteinek bővülését. Továbbá, a szakértő részt vesz a projektben tervezett külföldi tanulmányutakon.
A projekt munkanyelve magyar és angol.

A LIFE programról bővebb információt az alábbi linkeken talál:
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.lifepalyazatok.eu/

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felsőfokú végzettség és szakirányú végzettség,
- szakterületen végzett minimum 5 éves munkatapasztalat, az aktuális tendenciák ismerete
- legalább középfokú aktív angol nyelvtudás,
- felhasználói szintű, magabiztos számítógépes ismeretek (MS Office)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- európai uniós ismeretek, nemzetközi tanulmányok,
- éghajlatváltozás és vízgazdálkodás témakörében szerzett tapasztalat,
- tapasztalat önkormányzatokkal, állami szervekkel való együttműködésben,
- környezetvédelem és -fejlesztés területén szerzett tapasztalat,
- környezetvédelmi szakértői, partnerségi szakértői, településtervezési zöldfelületi szakági szakértői, településtervezői területen szerzett tapasztalat,
- projektmegvalósítás során szerzett tapasztalat,
- államilag elismert felsőfokú szakmai angol nyelvvizsga,
- államilag elismert egyéb nyelvvizsga
- jogosítvány

Elvárt kompetenciák:
- jó szervezőkészség,
- pontosság, precizitás,
- rendszergondolkodás,
- csapatmunka, jó együttműködési készség,
- képesség az önálló munkavégzésre,
- jó kommunikációs és kapcsolattartási készség,
- rugalmasság,
- terhelhetőség,
- jó problémamegoldó képesség,
- felelősségtudat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- végzettséget és nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Számadó Róza főosztályvezető asszony részére az oki@bm.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A BM Önkormányzati Koordinációs Iroda vezetőjének javaslata alapján a BM közigazgatási államtitkára dönt a pályázat nyerteséről. A pályázókat elektronikus úton értesítjük a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje várhatóan: 2017. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Önkormányzati Koordinációs Iroda nyújt az oki@bm.gov.hu e-mail címen.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés